Konsert med Kvarts p Kaf Fryd

Det blir eit nært møte med kvartetten og musikken, og det blir også lagt opp til ei avdeling med ynskjekonsert, der publikum kan ynskje seg musikk frå repertoaret til Kvarts. Konserten tek plass i vakre og inteme lokale på Kafé Fryd på Ål, og konsertstart er kl 1930. For meir informasjon, sjå http://kafefryd.no/
Developed by BeWide Technologies     Published with WideCMS 4